Nasza firma oferuje kompleksowe usługi projektowe i wykonawcze z zakresu gazownictwa i górnictwa naftowego:

 • Koncepcje Programowo - Przestrzenne
 • Programy Funkcjonalno - Użytkowe
 • Studia Wykonalności
 • Kompletne Projekty Wykonawcze
 • Projekty Budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia
 • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Plan gospodarki zielenią
 • Uzyskiwanie Decyzji Środowiskowych
 • Uzyskanie Decyzji Lokalizacyjnej również w trybie specustawy gazowej
 • Dokumentacje dla potrzeb JN wraz z uzgodnieniem
 • Dokumentacje dla potrzeb UDT oraz TDT wraz z uzgodnieniem
 • Kosztorysy
 • Kierowanie robotami budowlanymi
 • Prowadzenie nadzoru inwestorskiego
 • Doradztwo Techniczne
 • Naloty dronem
 • Analizy przestrzennie przy użyciu oprogramowania GIS

W szczególności

 • kopalnie gazu ziemnego
 • kopalnie ropy naftowej
 • tłocznie gazu ziemnego
 • stacje redukcyjne i rozdzielnie gazu
 • gazociągi przesyłowe
 • wysokoprężne i średnioprężne sieci gazowe
 • kotłownie gazowe i olejowe
 • stacje paliw CNG i LNG
 • oczyszczalnie ścieków
 • Analiza akustyczna
 • operaty wodno-prawne
 • prac projektowych na terenach szkód górniczych
 • modernizacji istniejących obiektów gospodarki wodno-ściekowej
 • dokumentacje głowic i więźb rurowych dla odwiertów gazowych
 • projekty techniczne masztów eksploatacyjnych dla kopalni ropy naftowej (stacjonarnych i przewoźnych)
 • Sieci kanalizacyjna
 • Sieci wodociągowe
 • Sieci ciepłownicze
 • Węzły cieplne

Nasi Klienci

ZGOK
URBIS
Gaz System
Polska Spółka Gazownictwa
Tauron Ciepło
Tauron
RS Energy
PGNiG Technologie
PGNiG