Gazociąg Polska- Litwa południe połączy stanowi część transgranicznego gazociągu, łączącego system przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Inwestycja została zakończona i zakończenie budowy przewiduje się na pierwszą połowę 2022 roku.

 

Zakres dokumentacji projektowej oraz prac projektowych obejmuje:

  • uzyskana Decyzja Środowiskowa,
  • uzyskana Decyzja lokalizacyjna,
  • uzyskanie Pozwolenia na Budowę,
  • opracowano projekt wykonawczy
  • nadzory autorskie

 

Podstawowe parametry techniczne:

  • Gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy DN700
  • długości ok. 153 km
  • ciśnienie MOP 8,4 MPa
  • lokalizacja: województwo podlaskie: powiat siemiatycki: gm. Siemiatycze, miasto Siemiatycze, Grodzisk, Drohiczyn, Perlejewo, powiat wysokomazowiecki: gm. Ciechanowiec, Klukowo, Czyżew, powiat zambrowski, gmina: Zambrów, Szumowo, powiat łomżyński gmina Łomża, Śniadowo, Nowogród, powiat Kolneński gmina Mały Płock

Informacje

Budowa między systemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna – granica RP – LT (Polska- Litwa).

Klient:
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Nasi Klienci

ZGOK
URBIS
Gaz System
Polska Spółka Gazownictwa
Tauron Ciepło
Tauron
RS Energy
PGNiG Technologie
PGNiG