Władze spółki

Informacje o Zarządzie

Członkowie Zarządu naszej spółki są inżynierami z kierunkowym wykształceniem technicznym oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniem w wiodących obszarach naszej działalności - gazownictwie oraz przemyśle. Pozwala to na merytoryczną analizę zagadnień w trakcie realizowanych kontraktów również przez Zarząd spółki, który nadzorujący pracę zespołów projektowych.

Jacek Pawlaczyk

Prezes Zarządu

Zbigniew Skiba

Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Jaśkowiec

Dyrektor Finansowy

Piotr Boruta

Dyrektor Techniczny

Nasi Klienci

ZGOK
URBIS
Gaz System
Polska Spółka Gazownictwa
Tauron Ciepło
Tauron
RS Energy
PGNiG Technologie
PGNiG